Jste zde

Věda a Výzkum

Oddělení obranného výzkumu a vývoje

V rámci SPSpOŘ má gesci za obranný výzkum a vývoj v České republice Oddělení obranného výzkumu a vývoje, který zajišťuje výkon státní správy v oblasti výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) v rezortu Ministerstva obrany.

Zpracovává koncepci obranného aplikovaného výzkumu a vývoje a formuluje obecné cíle programů obranného aplikovaného výzkumu a vývoje.

Zpracovává návrhy na poskytnutí účelové podpory na programové projekty vybrané ve veřejné soutěži nebo na základě zadání veřejné zakázky a poskytnutí institucionální podpory výzkumným organizacím v působnosti Ministerstva obrany na dlouhodobý koncepční rozvoj a zabezpečuje jejich realizaci.

Zastupuje Českou republiku – Ministerstvo obrany ve výborech NATO Organizace pro vědu a technologie (NATO/STO - Science and Technology Organization) a Evropské obranné agentury (EDA – Research & Technology Steering Board). Zabezpečuje správu databází pro centrální evidenci výzkumných projektů, veřejných soutěží a centrální registr výsledků výzkumu, vývoje a inovací za Ministerstvo obrany podle požadavků Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Odpovídá za oblast ochrany a správy předmětů průmyslového vlastnictví. 

 

 

 


 

Nahoru